Prawo Spółek Handlowych

Od wielu lat związani jesteśmy z szeroko rozumianym rynkiem wierzytelności i obsługą firm windykujących swoje należności.

Wraz z rozwojem firmy wielu przedsiębiorców staje przed koniecznością wyboru nowej formy prowadzenia biznesu. Oczywistą decyzją w wielu wypadkach jest założenie spółki prawa handlowego. Niestety założenie spółki jest procesem skomplikowanym, a ponadto wymaga przewidywania sytuacji, które pojawić się mogą na dalszych etapach istnienia firmy. Brak dostatecznej rozwagi przy sporządzaniu umowy spółki może doprowadzić do poważnych problemów.

Od wielu lat doradzamy naszym klientom na wszystkich etapach prowadzonej przez nich działalności poszukując rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb oraz w pełni zabezpieczających ich interesy.

Formularz kontaktowy

  Pomoc przy zakładaniu spółek

  Prowadzenie sprawy zawsze rozpoczynamy od dokładnej analizy planu biznesowego klienta. Na podstawie przeprowadzonego wywiadu doradzamy wybór między założeniem spółki osobowej i kapitałowej. Uzyskane informacje pozwalają nam przygotować umowę spółki tak, aby była uniwersalna i nie wymagała częstych zmian w związku z rozwojem firmy.

  W dalszej kolejności występujemy w postępowaniu sądowym, którego celem jest zarejestrowanie spółki w rejestrze przedsiębiorców. Przygotowujemy kompletny wniosek o rejestrację. Dbamy też o właściwą treść uchwał podejmowanych przez wspólników. Po uzyskaniu postanowienia o wpisie spółki do rejestru przekazujemy klientowi całą dokumentację oraz udzielamy informacji co do podstawowych praw i obowiązków dotyczących prowadzenia działalności w nowej formie.

  Pomagamy w przekształcaniu firm prowadzonych jako jednoosobowe działalności gospodarcze w spółki z o.o. Informujemy o korzyściach i wadach płynących z takiego rozwiązania uwzględniając przepisy podatkowe oraz kwestie związane z księgowością. Doradzamy również w zakresie przeniesienia majątku dotychczasowej firmy do spółki.

  Pomoc w bieżącej działalności spółek

  Prowadzenie działalności w formie spółki wiąże się z wieloma obowiązkami o charakterze formalnoprawnym. Z uwagi na duży formalizm rządzący postępowaniem rejestrowym wielu przedsiębiorców decyduje się na profesjonalną pomoc w dochowywaniu wszystkich obowiązków nałożonych na nich przepisami prawa. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji łącznie z pozbawieniem spółki możliwości dalszej działalności. Pomagamy w załatwieniu formalności w sposób szybki i skuteczny, pozwalając klientom na koncentrowaniu się na merytorycznej sferze prowadzenia przedsiębiorstwa.

  Prowadzimy sprawy dotyczące:

  • uchylenia uchwał spółki, które naruszają interesy części wspólników,
  • odpowiedzialności wspólników za szkody wyrządzone spółce przy jej zakładaniu oraz na dalszym etapie jej działalności
  • odpowiedzialności członków organów spółek za nienależyte wywiązywanie się przez nich z powierzonych im obowiązków.

  Zajmujemy się także bieżącą obsługą spółek: przygotowujemy i weryfikujemy umowy, prowadzimy sprawy związane z prowadzeniem postępowań sądowych, prowadzimy doradztwo w zakresie prawa pracy.

  Zakończenie prowadzenia działalności w formie spółki

  W zależności od przyczyn podjęcia decyzji o zakończeniu działalności, udzielamy pomocy prawnej w jej sprawnej realizacji. Dla klientów, których firma utraciła płynność finansową, przygotowujemy wnioski o ogłoszenie upadłości spółki oraz udzielamy porad w ramach toczącego się postępowania upadłościowego. W pozostałych wypadkach prowadzimy proces mający na celu likwidację spółki lub sprzedaż jej udziałów pozostałym wspólnikom czy osobom trzecim.

  Zachęcamy do kontaktu