Prawo Pracy

Od wielu lat związani jesteśmy z szeroko rozumianym rynkiem wierzytelności i obsługą firm windykujących swoje należności.

Właściwa organizacja pracy jest warunkiem sprawnego działania każdego przedsiębiorstwa. Nie jest ono możliwe bez wprowadzenia procedur uwzględniających obowiązujące regulacje prawne. Równie ważne jest sporządzenie odpowiednich dokumentów regulujących prawa o obowiązki każdej ze stron umowy o pracę. W przypadku zaistnienia sporu rola prawnika jest znacznie większa niż w procesach dotyczących innych dziedzin prawa. Wynika to z wyjątkowo bogatego orzecznictwa, które wskazuje zasady interpretacji poszczególnych przepisów. Ponadto w sprawach pracowniczych podstawowe znaczenie mają osobowe źródła dowodowe, co wymaga aktywnego uczestnictwa strony na każdym etapie postępowania.

Formularz kontaktowy

  Prawnik dla pracodawcy

  Prawidłowe opracowanie procedur kadrowych jest warunkiem sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Doradzamy w zakresie:

  Prowadzimy sprawy dotyczące:

  • obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnianiem pracowników (w tym możliwości nawiązania współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych),
  • doboru odpowiednich systemów czasu pracy,
  • regulacji związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,
  • zasad rozwiązywania stosunku pracy, czy
  • obowiązków pracodawcy po ustaniu stosunku pracy.

   

  Weryfikujemy i sporządzamy:

  • umowy o pracę,
  • kontrakty menedżerskie,
  • umowy o zakazie konkurencji,
  • umowy o odpowiedzialności materialnej pracowników
  • regulaminy: pracy, wynagradzania i premiowania i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

   

  Wspieramy pracodawców podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych doradzając w zakresie wprowadzenia zaleceń pokontrolnych oraz odwołania się od niekorzystnych ich rozstrzygnięć.

  Pomagamy przy ustalaniu spójnej polityki kadrowej reprezentując pracodawców przed sądami w sporach pracowniczych. W zawieranych ugodach dbamy o wprowadzenie odpowiednich klauzul poufności. W sprawach konfliktowych zwracamy szczególną uwagę na poszanowanie dobrego imienia pracodawcy.

  Pomoc prawna dla pracowników

  Doradzamy pracownikom od momentu poprzedzającego podpisanie umowy o pracę, poprzez okres zatrudnienia, aż do rozwiązania stosunku pracy. Pomagamy w interpretowaniu zapisów umowy i wskazujemy na ewentualne zagrożenia wynikające z poszczególnych jej zapisów. Zwracamy uwagę na postanowienia, które są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Doradzamy w zakresie optymalnego sposobu postępowania w przypadku łamania prawa przez pracodawcę w trakcie trwania stosunku pracy. Służymy pomocą w sprawach dotyczących czasu pracy, wynagrodzenia za pracę, równego traktowania czy mobbingu. Informujemy o sposobie rozwiązania umowy o pracę oraz o prawach pracownika w przypadku niezgodnego z przepisami zakończenia stosunku pracy przez pracodawcę.

  W przypadku otwartego konfliktu z pracodawcą w pierwszej kolejności rozważamy możliwość ugodowego zakończenia sporu. W tego typu sprawach czas działa na niekorzyść pracownika, a postępowanie polubowne jest najszybszą metodą zakończenia sprawy.

  Gdy wystąpienie na drogę sądową jest nieuniknione, skupiamy się na wyborze odpowiedniej strategii procesowej. Wybieramy optymalne roszczenia. Wspólnie z klientem analizujemy dostępny materiał dowodowy. Szczególną wagę przywiązujemy do właściwego doboru świadków, aby ich zeznania przyczyniły się do ustalenia kluczowych dla sprawy okoliczności. Zwracamy uwagę na odpowiednią dynamikę procesu, zwalczając działania przeciwnika zmierzające do przedłużenia postępowania.

  Zachęcamy do kontaktu