Polityka plików cookies

§ 1

Na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800 z późń. zm.) „Arve” Kancelaria Radców Prawnych Marek Kusztan & Rafał Ponichtera spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu (50-013) przy ul. Czystej 4, NIP: 8971795963, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000493219, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, e-mail: arve@arve-kancelaria.pl, zwana/y dalej „Usługodawcą”, wprowadza się politykę plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 

§ 2

Usługodawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Usługodawcy.

  1. Usługodawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w następujących celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www.

 

§ 3

  1. Usługodawca informuje także użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika.
  2. Usługodawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Usługodawcę, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta użytkownik.
  3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies:

Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/p

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL