Prawo Administracyjne

Ofertę kierujemy do inwestorów, deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Prowadzimy także usługi dla podmiotów indywidualnych lub gospodarczych uczestniczących w postępowaniach przeciwko jednostkom samorządu terytorialnego.

Prowadzimy nadzór prawny nad formułowaniem treści aktów notarialnych. Badamy księgi wieczyste oraz ustalamy zgodność aktualnego stanu prawnego nieruchomości ze stanem księgi wieczystej.

Uczestniczymy w procesie tworzenia dokumentów oraz znoszenia praw obciążających nieruchomości – w szczególności hipotek oraz służebności. W tym zakresie oferujemy wsparcie prawne w zakresie roszczeń odszkodowawczych za służebności przymusowe, np. na rzecz właścicieli sieci energetycznych oraz słupów wysokiego napięcia, znajdujących się na gruntach prywatnych.

Ponadto reprezentujemy klientów w procesach inwestycyjnych, w tym dotyczących postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego, gospodarki nieruchomościami oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 

Doradzamy w zakresie:

  • dokonywania podziałów nieruchomości,
  • przekształceń gruntów pod inwestycje,
  • uzyskiwania warunków zabudowy,
  • zawierania i negocjacji umów (umowy przedwstępne, kupno i sprzedaż nieruchomości, umowy deweloperskie, umowy z wykonawcami itp.),
  • regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Zachęcamy do kontaktu