Pozostałe usługi

Od wielu lat związani jesteśmy z szeroko rozumianym rynkiem wierzytelności i obsługą firm windykujących swoje należności.

Świadczymy usługi w zakresie prowadzenia postępowań sądowych, egzekucyjnych i poegzekucyjnych. Obsługujemy wierzycieli posiadających portfele wierzytelności, z których dokonujemy selekcji przekazanych do analizy spraw pod kątem wyboru trybu dochodzenia roszczeń.

Uwzględniamy również sugestie Klienta. Skupiamy się też na prewencji, czyli kontroli terminów płatności wszystkich prowadzonych przez przedsiębiorstwo transakcji.

W momencie zaistnienia sytuacji kryzysowej przejmujemy kontakt z dłużnikiem, a w rywalizacji o prawdopodobnie ograniczone środki płatnicze podejmujemy skuteczne kroki w wyścigu z innymi wierzycielami.

Sprawy spadkowe

Jesteśmy świadomi, że prowadzenie spraw spadkowych wymaga nie tylko znajomości przepisów prawa, ale również umiejętności w prowadzeniu mediacji, a niekiedy także wiedzy z zakresu psychologii.

 

Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu
 • uzupełnienie stwierdzenia nabycia w spadku,
 • ustalanie ważności testamentu ustnego
 • dochodzenie zachowku
 • dział spadku, dział spadku wraz z podziałem majątku wspólnego małżonków,
 • zabezpieczenie spadku,
 • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
 • doliczanie darowizn do spadku przy roszczeniu o zachowek,
 • dochodzenie wykonania zapisu testamentowego,
 • ustalanie ważności testamentu

Prawo transportowe

Prowadzimy usługi prawne dla przedsiębiorstw spedycyjnych, transportowych i logistycznych. Nasi radcy prawni specjalizują się w krajowym i międzynarodowym prawie przewozowym. Prowadzimy postępowania przed organami administracji publicznej, w tym przed Inspektorami Transportu Drogowego.

 

Doradzamy m.in. w zakresie:

 • przygotowania i negocjowania umów transportowych
 • ubezpieczeń
 • ustalenia odpowiedzialności przewoźnika za szkodę na gruncie prawa krajowego i CMR
 • dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody transportowej, w tym roszczeń od podwykonawców
 • działań windykacyjnych

 

Sporządzamy opinie prawne dotyczące zatrudnienia pracowników z uwzględnieniem wykonywania przewozów poza granicami Polski, a także przewozu towarów wartościowych i niebezpiecznych.

Odszkodowania

Prowadzimy procesy odszkodowawcze nie tylko dla klientów indywidualnych, ale także dla firm. Naszą specjalizacją jest uzyskiwanie odszkodowań i zadośćuczynień za błędy w sztuce medycznej.

Uczestniczymy w procesach uzyskiwania odszkodowań za straty zarówno w mieniu, jak i na osobie. Zajmujemy się uzyskiwaniem odszkodowań z tytułu wypadków komunikacyjnych i wypadków przy pracy.

Zamówienia publiczne

Zajmujemy się kompleksową obsługą postępowań przetargowych. Nasze uczestnictwo w procesie wyboru oferty jest gwarancją jego transparentności i uczciwości.

 

Doradzamy m.in. w zakresie:

 • przygotowanie oraz analiza ofert
 • przygotowanie i analiza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • uczestnictwo w postępowaniu przetargowym,
 • przygotowanie, analiza oraz składanie odwołań.

RODO

Wejście w życie rozporządzenia unijnego o ochronie danych osobowych (RODO) nałożyło
na przedsiębiorców wiele nowych obowiązków. Prawidłowe wdrożenie RODO w organizacji jest
skomplikowanym procesem, wymagającym profesjonalnej wiedzy prawniczej. Wprowadziliśmy szereg usług, dzięki którym łatwo dostosujesz procedury w Twojej firmie do nowych przepisów:

 • Prowadzimy kompleksowe szkolenia w zakresie ogólnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).
 • Pomagamy we wdrożeniu RODO nowo powstającym przedsiębiorstwom.
 • Dostosowujemy procedury istniejących już przedsiębiorstw do wymogów RODO, w tym przygotowujemy odpowiednią dokumentację.

Zachęcamy do kontaktu