Monika Wojcieszek

Radca prawny

Monika Wojcieszek

Aplikant radcowski

Monika Wojcieszek

Aplikant radcowski

Monika Wojcieszek

Aplikant radcowski

Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – kierunek Prawo. W latach 2016-2019  aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od 2019 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Od kilku lat aktywnie doradza klientom indywidualnym i korporacyjnym.

W swojej praktyce zajmuje się przede wszystkim prawem cywilnym materialnym oraz procedurą cywilną. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw cywilnych na etapie sądowym, jednocześnie doradzając klientom w prowadzeniu spraw na etapie postępowania egzekucyjnego. W zakresie jej zainteresowań leżą również prawo gospodarcze, handlowe, upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Zgłębia wiedzę z zakresu prawa karnego – szczególnie w zakresie instytucji prawa, które umożliwiają klientom odzyskanie środków od nielojalnych kontrahentów dopuszczających się przestępstw o charakterze gospodarczym.

W toku studiów udzielała się w Studenckim Kole naukowym Cywilistów oraz poznawała praktyczne aspekty wykonywania zawodu prawnika poprzez odbywanie ponad rocznej praktyki w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej przy Uniwersytecie Wrocławskim, podczas której doradzała osobom fizycznym potrzebującym porad prawnych z zakresu prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy oraz procedury cywilnej i karnej. Swoją wiedzę teoretyczną poszerzała o odbywanie praktyk w renomowanych kancelariach zielonogórskich oraz wrocławskiej.

Biegle posługuje się językiem angielskim.