Łukasz Łazuch

Radca Prawny, doradca podatkowy

Łukasz Łazuch

Radca Prawny, doradca podatkowy

Łukasz Łazuch

Radca Prawny, doradca podatkowy

Łukasz Łazuch

Radca Prawny, doradca podatkowy

Jest specjalistą w dziedzinie prawa podatkowego, w szczególności w zakresie postępowań podatkowych, głównie w zakresie podatku PIT, VAT i CIT i postępowań sądowoadministracyjnych. Zajmuje się obsługą spółek i innych podmiotów gospodarczych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, a także prowadzeniem spraw z zakresu prawa karnego-skarbowego.

Przez wiele lat pracował w Izbie Skarbowej we Wrocławiu. Posiada rozległą wiedzę na temat postępowań podatkowych, egzekucyjnych i administracyjnych. Zna bardzo dobrze strukturę i zasady działania administracji skarbowej.

W trakcie pracy w administracji podatkowej prowadził szkolenia dla pracowników urzędów skarbowych i reprezentował Dyrektora Izby Skarbowej w postępowaniach sądowo-administracyjnych. Brał udział w zagranicznym stażu Fiscalis, podczas którego zdobył dużą wiedzę na temat brytyjskiego prawa podatkowego i struktur administracji skarbowej w Wielkiej Brytanii.

Współpracował ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, gdzie udzielał porad prawnych w zakresie regulacji prawnych obowiązujących na rynkach regulowanych jak i z zakresu kodeksu spółek handlowych, w szczególności regulacji dotyczących spółek akcyjnych, a także kwestii związanych z opodatkowaniem dochodów uzyskiwanych na giełdzie papierów wartościowych.

Autor publikacji prasowych, m.in. dla „Rzeczpospolitej” i miesięcznika „Akcjonariusz”.

Wybrane publikacje:

„Zostań dyrektorem i zaoszczędź na PIT” – Rzeczpospolita

„Nie ma PCC od wkładu akcjonariusza” – Rzeczpospolita

„Opodatkowanie dochodów forexowych” – miesięcznik Akcjonariusz

„Opodatkowanie dochodów uzyskiwanych zagranicą i sposób ich rozliczenia” – opracowanie dla portalu E-Financial.pl

“Problem trzech ostatnich dni kalendarzowych przy obliczaniu podstawy opodatkowania w podatku z odpłatnego zbycia akcji na GPW” – Akcjonariusz

„Kasy fiskalne dla weterynarzy” – publikacja dla BlueVet sp. z o.o.