Jacek Lukasek

Radca Prawny

Jacek Lukasek

Radca Prawny

Jacek Lukasek

Radca Prawny

Jacek Lukasek

Radca Prawny

Świadczy usługi pomocy prawnej z zakresu prawa pracy na rzecz małych, średnich i dużych przedsiębiorców, w tym zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenach specjalnych stref ekonomicznych oraz podmiotów publicznych: jednostek samorządu terytorialnego, jednostek organizacyjnych Skarbu Państwa i szkół.

Przygotowuje wewnątrzzakładowe akty prawne (regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych) oraz dokumenty o charakterze indywidualnym, w tym kontrakty menedżerskie. Prowadzi procesy cywilne z zakresu prawa pracy dotyczące rozwiązania stosunku pracy, kar porządkowych, odpowiedzialności materialnej pracowników, wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych oraz ustalenia istnienia stosunku pracy. Uczestniczy w kontrolach zakładów pracy prowadzonych przez Państwową Inspekcję Pracy. Bierze udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących stwierdzenia choroby zawodowej.

Specjalizuje się również w procesie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem sporów dotyczących umowy o roboty budowlane i umów o dzieło realizowanych w ramach procesu inwestycyjnego. Reprezentuje interesy inwestorów, generalnych wykonawców, podwykonawców i dostawców.

Prywatnie miłośnik gry na gitarze elektrycznej. Aktywnie koncertuje w kraju i zagranicą. Przygotowuje się do nagrania drugiej płyty.